Appels consult bvba

Appels Walter zet zich in voor een rechtvaardige werking van lokale besturen en dat als:

1° raadsman

Walter Appels is raadsman i.v.m. tuchtzaken, evaluaties en ordemaatregelen voor:

  • provinciebesturen, autonome provinciebedrijven, gemeentebesturen, autonome gemeentebedrijven, OCMW’s en publiekrechtelijke OCMW-verenigingen
  • voor de personeelsleden van de genoemde besturen, maar niet voor politiepersoneel, brandweerpersoneel en ook niet voor onderwijzend personeel

2° auteur:

Walter Appels is auteur van:

* te koop bij de auteur.

Hij is medeauteur van volgende juridische werken:

Hij is medeauteur van  Praktijkgids personeels- & organisatiemanagemen, Mechelen, Kluwer, losbladig, sinds 2001, met o.a. volgende bijdragen:

  • Onderpresteren en talentmanagement, Mechelen, Kluwer, 2013
  • Klokkenluiders, Mechelen, Kluwer, 2014
  • Het elan van de medewerker, Mechelen, Kluwer, 2015

Zie ook: http://www.rechtvaardige-besturen.vlaanderen

3° adviseur

Walter Appels is adviseur van lokale besturen, advocaten en personeelsleden van provincies, gemeenten en OCMW’s.

4° docent

Walter Appels geeft les over personeelsaangelegenheden op vraag van besturen of groepen