Appels consult bv

Appels Walter zet zich in voor een rechtvaardige werking van lokale besturen en dat als:

1° raadsman

Walter Appels is raadsman i.v.m. tuchtzaken, evaluaties en ordemaatregelen voor:

 • provinciebesturen, autonome provinciebedrijven, gemeentebesturen, autonome gemeentebedrijven, OCMW’s en publiekrechtelijke OCMW-verenigingen
 • voor de personeelsleden van de genoemde besturen, maar niet voor politiepersoneel, brandweerpersoneel en ook niet voor onderwijzend personeel

2° auteur:

Walter Appels is auteur van:

 • OCMW-zakboekje, Personeel, Mechelen, Kluwer,  jaarlijks van 1998 tot en met 2012
 • De laatste der statutairen, de mythe van het schuldbeladen statuut, Mechelen, Kluwer, 2005
 • De tien geboden van het leidinggeven, Mechelen, Kluwer, 2009
 • Zegt wie? Grensoverschrijdend gedrag bij toezicht op gemeentelijke rechtspositieregelingen, Holsbeek, Appels consult bvba, 2012*
 • Lokale Besturen zakboekje Personeel, Mechelen, Kluwer, jaarlijks vanaf 2013
 • Disfunctioneren als communicatie, 1° druk: bijdrage in Praktijkgids Management Lokale Besturen,
  2° druk, vastbladig, Mechelen, Wolters Kluwer, 2013*
 • Vraagbaak lokaal personeelsbeleid. De rechtspositieregeling vertaald voor niet-juristen, Gent, Larcier, 2013
 • Over de loop en de bezieling, 1° druk: bijdrage in Praktijkgids Management Lokale Besturen,
  2° druk, vastbladig, Mechelen, Wolters Kluwer, 2014*
 • Procedures evaluatie en tucht, Mechelen, Kluwer, 2015
 • Tuchtprocedure: een stappenplan, Mechelen, Wolters Kluwer, 2019

* te koop bij de auteur.

Hij is medeauteur van volgende juridische werken:

Hij is medeauteur van  Praktijkgids personeels- & organisatiemanagement, Mechelen, Kluwer, losbladig, sinds 2001, met o.a. volgende bijdragen:

 • Onderpresteren en talentmanagement, Mechelen, Wolters Kluwer, 2013
 • Klokkenluiders, Mechelen, Kluwer, 2014
 • Het elan van de medewerker, Mechelen, Wolters Kluwer, 2015
 • Leven met onrecht, Mechelen, Wolters Kluwer, 2015
 • Time-out voor een burn-out, Mechelen, Wolters Kluwer, 2016
 • Evalueren nieuwe stijl, Mechelen, Wolters Kluwer, 2016
 • Vrije meningsuiting als moeilijke evenwichtsoefening
 • Eén personeelsbeleiid voor gemeentebestuur en OCMW, Mechelen, Wolters Kluwer, 2017
 • Grensoverschrijdende #Metoo? Schuldig tot het bewijs van het tegendeel?, Mechelen, Wolters Kluwer, 2020
 • Een gewetenloze egoïst stoppen, Mechelen, Wolters Kluwer, 2021

Zie ook: http://www.rechtvaardige-besturen.vlaanderen

3° adviseur

Walter Appels is adviseur van lokale besturen, advocaten en personeelsleden van provincies, gemeenten en OCMW’s.

4° docent

Walter Appels geeft les over personeelsaangelegenheden op vraag van besturen of groepen