Walter Appels

Walter Appels is:

  • licentiaat in de rechten
  • gewezen stadsambtenaar
  • gewezen OCMW-secretaris
  • zelfstandig juridisch raadgever i. v.m. personeelsaangelegenheden van lokale besturen
  • zelfstandig raadsman van lokale besturen en hun personeelsleden